NHAI HQ Telephone numbers

Print

National Highways Authority of India,
G 5&6, Sector-10, Dwarka,
New Delhi - 110 075
Phone: 91-011-25074100 & 25074200
Fax : 91-011-25076507

Sr. No.

Name

Department

Tele/Fax

PA/PS

Extno PA/PS

1

Shri Deepak Kumar, IAS

Chairman

Tele:- 25076503, 
           25076505

Fax:-  25093605

Sh. Umesh Taneja, PS

Sh. Sanjeev Kumar, PS
Sh. Joseph, PA

 

1601

1603

1604
2605

Member

Sr. No.

Name

Department

Tele/Fax

PA/PS

Extno PA/PS

1

Mrs. Veena Ish, IAS

Member (Admin)

25093512

Sh. Umesh Sharma, PS

 

1615

1334

2

Shri Rohit Kumar Singh, IAS

Member (Finance)

25076530

Sh. Neeraj Kumar,PPS

1620

3

Shri Niraj Verma, IAS

Member (PPP)

25076509 

Sh. Baldev ,PS

1622

4

Shri D. O. Tawade

Member (Technical)

28080543 

Sh. Dharmendra Kumar, PPS

Sh. Ramesh Kumar, PPS

1578

1579

5

Shri R. K. Pandey

Member (Projects)

25093522 

Sh. Harjeet Singh,PS

1621

6

Shri Anand Kumar Singh

Member (Projects)

25076513 

Ms. Manju, PA

1221

Chief Vigilance Officer

Sr. No.

Name

Department

Extension/Fax No

PA/PS

Extno PA/PS

1

Shri K.K.Pant, IAS

CVO

1515/25083531

Sh. Ajay Sharma,PS

1515

Chief General Managers

Sr. No.

Name

Department

Office No.

Extension

Email
Mobile No.

PA/PS

Extno PA/PS

Email
Mobile No.

1   

Sh. Ajmer Singh

Tech.

011-25093524

1508

ajmersingh@nhai.org


9910706592

Sh. K D Khurana, PS

2433

kdkhurana@nhai.org
9873003107

2

Sh. A. K. Sadhu

Planning & Stats. /coord 

011-25093551

1802

aksadhu@nhai.org


9968306528

Sh. Gunjan Bansal

1806

-


-

3

Sh. Akhilesh Kumar Srivastava

CGM(Tech.) 

011-25093504

1273

aksrivastava@nhai.org


9491993344

Ms. Neena Dhawan

1274

neenadhawan@nhai.org


-

4

Sh. Mahavir Singh 

Technical

011-25093527 1011

mahabirsingh@nhai.org


08130577499

Sh. Anil Kapoor, PPS

1200

anilkapoor@nhai.org


-

5

Sh. L. P. Padhy

Technical (Rajasthan /CO & CMC

-

1314

lppadhy@nhai.org


9810652215

Sh. Sushil Kumar,PPS

1313

sushilkumar@nhai.org


9810161985

6

Sh. B.S. Singla

Technical

011-25076536

1305

bssingla@nhai.org


9650185888

Ms. Ekta Khurana, PPS

2466

ektakhurana@nhai.org


9810886051

7

Sh. K. Venkata Ramana

Technical /ETC

95124-2580602

1104

kvenkataramana@nhai.org


9899897444

Sh. M. C. Pahari, PS

2229

mcpahari@nhai.org


9968104563

8

Sh. V. K. Sharma

Land Acquisition & Environment/ HR Admin-I

011-25093543

1205

vksharma@nhai.org


9810624760

Smt. Sohni Chauhan, PS

2222

sohnichauhan@nhai.org


9958100317

9

Sh. Atul Kumar

Technical
(Maharastra, GOA,RSC,
Bridge Cell)

011-25093523

1504

kumara@nhai.org


8800640999

Ms. Mamta, PS

1361

mamta@nhai.org


8750121287

10

Sh. Madhup Kumar

Finance

011-28088116

1307

madhupkumar@nhai.org


0
9910045532

Jyotsna Rawat, PPS

2047

jyotsnarawat@nhai.org


9871084070

11

Sh. Maneesh Rastogi

Tech.(Pun
/Har)

011-25074100 1574

maneesh@nhai.org


9717788014

-

-

-


-

12

Ms. Nivedita Srivastava

Finance/ International Corporation Cell

011-25076518 1309

niveditasrivastava@nhai.org


09013130035

Sh. K.S.Sharma,
PPS

1328

kssharma@nahi.org


9810331064

13

Sh. J K Goyal

Technical (SRD&Q)

- 1553

jkgoyal@nhai.org


9911120339

Smt. Jyoti Nayyar, PS

9811510503

jyoti@nhai.org


1209
14

Sh. Alok Deepankar

Tamil Nadu, Kerala 

09868564436 1013

 alokdeepankar@nhai.org


09868564436

Smt. Seema Das, PA

1326

Seemadas@nhai.org


-
15

Sh. Manoj Kumar

CGM (Tech)

011-25074100

1509

manoj.kumar@nhai.org


9999903668

Smt. Shashi Sharma, PPS

2414

shashisharma@nhai.org


-
16

Sh.  M. K. Jain

CGM (Tech) Expressway

011-25093521 1206

mkjain@nhai.org


09650011901

-

-

-


    -

17

Sh.  Navin Kumar

CGM (Br/ Jhar)

- 1357

navinkumar@nhai.org

9811871987

Ms. Manav Kumar, PA

2001

manavkumar@nhai.org


    -

18

Sh.  S. N. Nayak

CGM(FA)

011-25093521 1003

sibanayak@nhai.org

9599962224

Ms. Nilam marwa, PPS

1414

neelammarwah@nhai.org

    9910350489

19

Sh. S.K. Mishra 

SRD&Q, AP/Telangana

- 1623

sushilkumarmishra@nhai.org


8800592272

Naveen Bansal, PPS

1245

naveenbansal@nhai.org


    9213784903

20

Sh. Vishnu Darbari 

HR-Admin II

011-25093514 1403

vsdarbari@nhai.org


09818147172

Ms. Pooja Sharma, PA

2031

poojaverma@nhai.org


    -

Note.

For Area Specific Information Contact Individual Number

General Managers

Sr. No.

Name

Department

Extension

Mobile No.

PA/PS

Extno PA/PS

1

Sh. Ajay kr. Sabharwall

TIC/RSC

1810

9868833190

Smt. Seema, PA

2

Sh. Akil Ahmad

Karnataka

1114

09999188298

-

2213

3

Sh. A. K. Singh

Kerala

1506

9968628905

-

2235

4

Sh. Ashish Asati Maharastra

1102

9540538108

Mukesh Kumar

2420

5

Sh. Anil Kumar

Jharkhand/CG

1108

9810371818

-

2327

6

Dr. Anil Kumar Sharma

RSC/BRT

1315

9968309230

Ms. Rajani, PS

2488

7

Sh. Arun Jagga Technical

1719

9868255880

-

-

8

Sh. Awadhesh Kumar Technical/CO

1208

8826670605

Akhilesh Shrivastava

2018

9
Sh. Binay Kumar Thakur  NE

1347

-

-

-

10
Sh. B. N. Sahay Rajasthan

1461

9013217211

-

2457

11

Sh. C. K. Sinha CM

-

-

- -

12

Sh. D. K. Agarwal CM/ CMC

1525

9414386717

-

2205

13

Sh. Dinesh Yadav Delhi

1232

9717788595

- -

14

Sh. D. K. Mohapatra

RSC

1805

9810938429

-

3011

15

Sh. Deepak Saxena

Electronics

1406

9810902815

Ashish Rathore

2060

16

Sh. I. S. Rana

TN

1541

9818436634

Manoj Kumar, PA

2307

17

Sh. J.B. Srivastava  Bihar

1518

9818206056

2218

18

Sh. K. V. Singh

Gujarat & M.P.

1532

9810202983

-

2215

19

Sh. Kamal Arora

Tech/Expressway

1063

09423145787

-

2149

20

Sh. Rakesh Kumar Singh     

A.P.

1252

09005552581

Ms. Anjali Dhaundiyal

2615

21

Sh. M. P. S. Rana

Uttarakhand

2201

09811424380

- -

22

Sh. Nishoo Gupta

Delhi, HP & J&K

1321

9560423719

Sh. Anil Kumar, PA 2623

23

Sh. Pankaj Vishal

ROB

1468

8860853665

-

-

24

Sh. Pradeep Kumar

(HR/Admin.)-II

1335

9211018363

-

2000

25
Sh. Rajeev Yadav

Punjab & Exp

1407

9868113500

-

2319

26

Sh. Rajeev Sood

Bharat Mala

1811

07030377221

-

27

Sh. R.C. Palekar

IT

1409

9871656694

Sh. Mahender Singh Bisht, PS 

1807

28

Sh. Rajender Kumar

Tech./(W.B)

1808

09818609464

-

2079

29

Sh. R.P. Singh

TIC/ RSC

1574

8377979916

- -

30

Sh. Rananjay Singh

U.P.

1234

8800930944
- -

31

Ms. Ranjeeta Prasad

U.P.

1469

8826250655

 -

2019

32

Sh. Ram Ashraya Singh

(HR/Admin.)-IV / Coordination

1513

9868534484

Sh.Rohit Dua, Steno

2113

33

Sh. Shailesh Yadav

IT 

1272

9211318389

-

-

34

Sh. Sanjeev Kumar Finance  & (F & A) 

1020

9999213058

-

2032

35

Sh. Sunil Jindal CMC

1343

9810038719

-

2475

36

Col. S. S. Kapur (HR/Admn.)-I

1428

9868113646

Parveen Kumar, Steno

2110

37

Sh. S. S. Jha Bihar

1821

09234503333

-

-

38

Sh. Sanjay Saxena Odisha

1421

9828136150

-

2017

39

Sh. S. P. Sharma      

Env.  

1611

9013095010

-

2063

40

Sh. S Q AHMAD GM (F) 1306

9412998458

41

Sh. S. K. Patel       

Legal Compliances/Director - SPVs/Secretary-SAROD/
CFO - IHMCL

1429

9811674733

-

2013

42

Ms. T. Chanda Biswas (HR/Admin.)-III/Media

1610

9910104814

-

2077

43

Sh. Udeep Singhal

CO

1464

9910335366

-

2619

44

Sh. Vipin Mangla

P&IS

1213

8447360640

-

2016

45

Sh. V. R. Srinivasan       

F&A

1426

9873738065

-

2053

46

Sh. V. K. Joshi

Uttar Pradesh

1092

9968411232

Mr. Sunil Kumar,PA

2496

47

Sh. Vijay Srivastava       

P&S, QA,TIC

1718

09650911334

Mr. Devendra Kumar

1720

48

Sh. Gajendra Kumar Singh       

Legal

011-25093521

09871106167

-

1816

Deputy General Managers

Sr. No.

Name

Department

Extension

Mobile No.

PA/PS

Extno PA/PS

1

Sh. Adarsh Kumar

RTI/Parliament & Coordination Cell

1225

 9910110309

-

2254

2

Sh. Amit Pranav

U.P.

1503

9811321651

- -

3

Dr. B. Mukhopadhay

Environment

1231

9868972511

Mr. A.D.Sharma

2220

4

Sh. Bhaskar Mishra

Bihar

1446

9871773417

- -

5

Sh. Bherav Dutt

(HR/Admin.)-III

-

7042778377

- -

6

Sh. D. R. Sharma

(HR/Admin.)

1006

9818114536

-

-

7

Dr. Kundan Kumar

(HR/Admin.)-II

1336/ 2534

08376009477

-

2533

8

Sh. K. C. Gupta

Tech

1507

09968160807

9

Smt. K. P. Saraswati

A.P.

1252

7042029702

2615

10

Sh. L. S. Rajpurohit

Estate Officer/Tech.

1316

7042114949

-

-

11

Sh. Manish Parihar

Vig.

1211

8510012204

-

2043

12

Sh. Manish Asati

Raj.

1324

8585939235

-

2324

13

Sh. M. K. Sinha

(HR/Admin.)-II

1558

9868222241

- 2258

14

Sh. M. N. Ghei

(HR/Admin.)

1110

9868123849

- -

15

Sh. Kumar M. Sampuma

(HR/Admin.)-LA

1523

9650743494

- -

16

Sh. Navin Kumar Chaursia

CO

1107

8130132762

 

17

Sh. Nitesh kumar Goyal

J & K and H.P.

1456

9891303503

-

-

18

Sh. Inderjeet

(HR/Admin.)-I

1522

9968953158

-

-

19

Sh. Ram Prit Paswan

(MP & CG)

2233

8527643477

 

20

Sh. Vimal

DGM (HR/Admin.)

1236

9868135978

-

-

21

Sh. Sanjeev Sharma

Coordination/NE

1103

9313078889

-

2026

22

Sh S. Manivasagam

Planning & Information System

1517

9818824824

-

-

23

Sh. S. P. Pathak

Tamil Nadu, Estate Officer

1008

08800701755

-

-

24

Sh. Zafar Ahmad Sultani

Raj.

1308

8527322881

-

-

Managers/Information Officers

Sr. No.

Name

Department

Extension

Mobile No.

PA/PS

Extno PA/PS

1

Sh. A. K Goyal

Finance

2357

9871400883

Ms.Hemlata, Steno

2355

2

Sh. A. K Kulshrestha

Estate Officer

2462

8003291007

-

-

3

Sh. Amrendra Singh 

Vig

2131

9971434997

-

-

4

Sh. Abdullah Javed Azmi

Punjab

2122

8800958094

-

2016

5

Sh. Ananta manohar

Finance & Accounts 

2440

9310186898

- -

6

Sh. Ajay Gupta

PC

2532

9999267705

-

-

7

Sh. Ashfaq Ahmad Manager (IT)

2150

9893342125

- -

8

Sh. Atul Gupta

IT

1203

9871097990

- -

9

Sh Awadhesh Kumar Sinha

Gujarat

2056

9971593391

 -

-

10

Sh. Bandhupriya Sarkar

Legal & HR- Admin.-III

2662

9818138599

-

-

11

Sh. B. M. Sharma

RO Delhi

2107

9312500725
- -

12

Sh. Bharat Khanna

Legal

2256

9560527300

-

-

13

Sh. Debasish Das

CM-I

2411

9899409335

-

-

14

Sh. Dinesh Kakkar Finance & Accounts 

2331

9811388023 - -
15

Sh D.S. Chaudhary

Vig

2426

9999494447

-

2260

16

Sh Deepak Modi

NE

2560

9717022326

-

-

17

Sh. Gautam Kumar Rao RSC

2451

09013433274

18

Sh. Gajendra Singh

Vigilance

2419

9911265770

-

-

19

Sh. H. C. Gandhi PC
2436
9899719830
 
2526

20

Sh. Kuldeep Songara

ROB

1812
9717429567
-
-

21

Sh. K. C. Sharma

(KTK)

2234

9412085500

-

-

22

Sh. K. K. Sharma

Legal

2425

9891201485

-

-

23

Sh. Kishan Dalal

(HR/Adim.)

2527

9810876460

- -

24

Sh. Manoj Garg

West Bengal

2445

9560445353

- -

25

Sh. Mukesh Kumar Meena

CMC

2075

8527264101

-

-

26

Sh. M. Ramanjaneya Reddy

TN

2621

7838872325

-

-

27

sh. Mukul Upadhaya

Dispute Resolution & Arbitration

2311 

9810626718

 

2304

28

Sh. Narendra Kumar

UKD

2221

9412220116

-

-

29

Sh. Narendra Kumar

(F&A)

2413

9999531153

-

-

30

Sh. Narendra Kumar Sharma

HR/Admn.

2555

9910043529

-

-

31

Sh. N. K. Jain

(Mah.)

2528

9810306778

-

-

32

Sh. Nitin Gupta

(HR/Admin.)

2431

9899675656

-

-

33

Sh. P. R. Yaduvanshi

LA

2425

9718168879

-

-

34

Sh. P. R. Shrivastava

MP

2513

9899309815

-

-

35

Sh. R. R. Khan

Administration

2517

9582126145

Mr. Bhagat, Steno 

2622

36

Sh. Rajiv Nayanam

Bihar

2620

9958866474

-

2073

37

Sh. Rafiq Khan 

F &A, PC Div.

2442 9811508872 -  -
38

Sh. R. K. Garg

Gujarat

2261

9818060502

 -

2236

39

Sh. S. Mukhopadhyay

Finance & Accounts 

2109

9910079872

-

2324

40

Sh. Sanjay Arora

Tech

1700

9953427922

-

2108

41

Sh. Shyam Lal Gupta

Finance

2613

9811340532

- -

42

Sh. S. S. Navaid

(T/LA)

2111

9582731246

- -

43

Sh. S. K. Bajpai

Mah.

2128

8510008918

-

-

44

Sh. S. K. Bansal

KTK

2034

9899694470

-

-

45

Sh. S. K. Chauhan

Finance & Accounts

2479

9911109985

Neelam

2044

46

Sh. S. K. Shrivastav

Fianance & Accounts

2214

9818748548

- -

47

Sh. Somnath Acharya

(HR/A)

2439

9910230862

- -

48

Sh. Sonu Kumar

Odisha

2310

8506067600

-

-

49

Sh. Uma Kant Meena

JHR

2506

9990864778

-

-

50

Sh. Vivek Goyal

CM

2568

9717486677

-

-

51

Sh. Vijay Kr. Agarwal

LA

2127

9425916470

-

-

52

Sh. Yogendra Kumar

(HR/Admin.)

2241

8800485666

-

-

53

Sh. Yashwant Singh

Finance & Accounts 

2437

9968303253

-

2281